พัฒนาทักษะในการอ่านจับใจความได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วขึ้น ที่ บี อี ซี หัวหิน

 

รูปภาพ

 

 

สถาบันภาษานานาชาติ บี อี ซี เซ็นเตอร์  หัวหิน

ฝึกการอ่านเอกสารทางธุรกิจประเภทต่าง ๆ เช่น letter, memo, fax, e-mail, cover letter, resume, abstract, recommendation
อีกทั้งเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องในวงการธุรกิจ โดยศึกษาลักษณะของภาษา ศัพท์-สำนวน รวมถึงลีลาการเขียนตามแบบฉบับเจ้าของภาษา

 

รูปภาพ

ระยะเวลาเรียน : 32 ชม.

เนื้อหา :

     

เรียนรู้การใช้ Dictionary

   

– การแปลความหมาย ประเภทของคำศัพท์ การนำมาใช้งานจริง

– สำนวนภาษาและการตีความ

   

 

รูปภาพ

 

 

การวิเคราะห์คำศัพท์พร้อมเทคนิคการเดาความหมายศัพท์ด้วย

   

– รู้จัก Prefix Suffixes Root และการประยุกต์ใช้

– เพิ่มพูนคำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกัน หรือตรงกันข้ามเพื่อประโยชน์ในการแปล

     
 

กลยุทธ์การอ่านและแปลความด้วยสูตรสำเร็จ PQ3R และเทคนิค Skimming, Scanning

 

 

รูปภาพ

     
 

การอ่านจับประเด็นสำคัญ ประเด็นหลัก และถอดใจความสำคัญของเรื่อง

 

     
 

การใช้เทคนิคการอ้างอิงในการแปลความหมาย

 

รูปภาพ

     
 

การศึกษารายละเอียดของเนื้อเรื่องในเชิงลึก

 

     
 

การศึกษาความหมายแฝงของบทความประเภทต่างๆ

ฝึกการอ่านบทความภาษาอังกฤษหลากหลายประเภท เช่น โฆษณา , ฉลากสินค้า
คู่มือผู้ใช้งาน , นิตยสาร , เรื่องสั้น และวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ

     
 

ฝึกอ่านและแปลความหมายบทความทางธุรกิจทั้ง (Fax, Memo, E-mail, Letter)

 

   

 

รูปภาพ

 

ฝึกอ่านและแปลความหมายของข่าว

 

   

– วิเคราะห์หัวเรื่องใจความสำคัญของข่าว

– วิเคราะห์ทำความเข้าใจในเนื้อเรื่องของข่าว
– วิเคราะห์บทบรรณาธิการ
– วิเคราะห์บทวิจารณ์ข่าว
– เรียนรู้เทคนิคการอ่านสารคดีและเกร็ดความรู้ต่างๆ

รูปภาพ

ติดต่อสมัครเรียน   0897423349

     
Advertisements

ปรับพื้นฐานไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ ที่ บี อี ซี หัวหิน

 

รูปภาพ

 

 

รูปภาพ

กฏการใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้วิธีการใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตาม Tense และ Grammar
ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์กับการใช้งานจริงและการสอบวัดผลต่างๆ IELTS, TOEFL, TOEIC, etc. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

รูปภาพ

ระยะเวลาเรียน : 24 ชม.

เนื้อหา :

     

เรียนรู้วิธีการใช้ Tense ทั้งหมด ในภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีการที่เข้าใจง่ายโดยใช้สูตรจินตภาพ

 

     
 

เจาะลึก Grammar ย่อยที่สำคัญต่อการใช้งานจริงโดยเฉพาะให้รู้ลึกถึงแก่นแท้

 

   

 

 

รูปภาพ

 

เรียนรู้หลักการนำความรู้เรื่อง Tense & Grammar มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาทักษะการพูด-เขียนให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

ติดต่อสมัครเรียน    0897423349

     
     
     

พูด-เขียนภาษาอังกฤษ ระดับมืออาชีพ ที่บีอีซี หัวหิน

 

รูปภาพ

 

สถาบันภาษานานาชาติ บีอีซี หัวหิน

พูด-เขียนภาษาอังกฤษ

ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการ หรือพนักงานบริษัท ฯลฯ
ถ้าคุณต้องการที่จะพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานหรือการเรียนแต่มีเวลาจำกัด หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับคุณที่สุด 
เพราะเราจัดระบบการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอนที่ครบถ้วน จนคุณสามารถประยุกต์ใช้กับการพูด-เขียนได
้ในระยะเวลาเพียง 1 เดือนเท่านั้น 

รูปภาพ

 

 

ระยะเวลาเรียน : 32  ชม.

เนื้อหา :

     

สอนโครงสร้างหลักที่เป็นหัวใจภาษาอังกฤษทั้งระบบก่อน เปรียบเสมือนการเรียนแผนที่ (Map) เพื่อเห็นภาพใหญ่ทั้งประโยคเดี่ยว ประโยคคู่ และประโยคเชิงซ้อน คุณจะ

สามารถเข้าใจภาษาอังกฤษได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นประเทศใดในโลกหรือจะมีกี่แสนประโยคก็ตาม
ก็จะต้องใช้โครงสร้างเหล่านี้ทั้งสิ้น

     
 

เจาะลึกไวยากรณ์ย่อย ๆ ทุกตัว โดยเน้นเฉพาะด้านธุรกิจล้วนๆ เราจัดเนื้อหาอย่างเป็นระบบ

เป็นขั้นตอนจากง่ายไปหายาก คุณจะทึ่งในตัวเอง ที่สามารถดึงกฎไปใช้งาน
ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องอีกด้วย

   

 

รูปภาพ

 

 

ฝึกเขียนประโยคพื้นฐานก่อนจึงก้าวไปเขียนประโยคซับซ้อน โดยเรามีกลวิธีเรียบเรียงถ้อยคำอย่างละเอียด (Thought Process) และเป็นระบบ (Systematic) พร้อม

ให้ศัพท์ในแบบฝึกหัดจากงานเขียนและการพูดเชิงธุรกิจจริง เพื่อสร้างความชำนาญสำหรับสื่อสารกับเจ้าของภาษา

     
 

เราใช้สัญลักษณ์แยกโครงสร้าง (Symbols) แบบง่ายไม่ซับซ้อน (ใช้มาตรฐาน USA)

โดยจะไม่ใช้การท่องจำเพียงอย่างเดียว แต่จะบอกหลักเหตุผลที่มาที่ไป เพื่อพัฒนาสมองทั้งซีกซ้าย-ขวา
ให้ทำงานพร้อมกันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

   

 

รูปภาพ

 

มีบทสรุปสูตรแบบจินตภาพที่เราออกแบบมาเป็นพิเศษอย่างเป็นระบบ ช่วยให้ภาษาอังกฤษง่ายขึ้น

ในพริบตา และคุณยังสามารถเลือกหัวข้อเพื่อทบทวนได้จากภาคผนวกที่ด้านหลัง และนี่คือเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่มีใครเหมือน

ติดต่อสมัครเรียน   0897423349

     
 
   

ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ บีอีซี เซ็นเตอร์ หัวหิน

 

รูปภาพ

รื้อฟื้นและฟื้นฟูภาษาอังกฤษใหม่อีกครั้ง ในรูปแบบที่รวดเร็วและเข้าใจง่าย

ถ้าภาษาอังกฤษเปรียบเสมือน ยาขมหม้อใหญ่ในสายตาของคุณ
ถ้าคุณเรียนภาษาอังกฤษมาเยอะแยะมากมายมหาศาลนับไม่ถ้วน
แต่นำมาประยุกต์ต่อการใช้งานจริงไม่ได้สักที
ถ้าการพูดหรือเขียนภาษาอังกฤษ ต้องทำให้คุณหนักใจ
เพราะเรียงคำพูดที่จะสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษไม่ได้
ถ้าคุณเจอชาวต่างชาติ แล้วตื่นเต้นจนต้องหลบหน้าทุกครั้ง 
เพราะไม่รู้จะพูดยังไงหรือเขียนแบบไหน จึงจะให้ชาวต่างชาติเข้าใจและรู้เรื่อง
ถ้าคุณมีปัญหาดังที่กล่าวมา ไม่ต้องตกใจ! เพราะหลักสูตรนี้ช่วยคุณได้

 

รูปภาพ

ระยะเวลาเรียน : 24 ชม.

เนื้อหา :

     

ปูพื้นฐานภาษาอังกฤษใหม่ทั้งระบบตั้งแต่ต้น โดยเริ่มตั้งแต่ประเภทคำ (Parts of Speech)

หน้าที่ของคำ ตำแหน่งการวางของคำ รวมถึงรูปแบบการเรียบเรียงและการจัดวางคำศัพท์ในภาษาอังกฤษ
เพื่อใช้ในการสร้างประโยคที่สมบูรณ์และถูกต้องต่อการสื่อสาร

     
 

เรียนรู้ที่มาที่ไปของภาษา รวมทั้งเข้าใจ Grammar ที่สำคัญ เช่น Tenses, Voices เป็นต้น

เพื่อการใช้งานอย่างถูกต้อง แม่นยำ แล้วคุณจะเข้าใจว่า ใช้ภาษาอังกฤษแบบนี้เพราะอะไร ทำไมจึงใช้อย่างนี้ 
ใช้เมื่อไร และใช้อย่างไร

     
 

เจาะลึกประเภทของ Verb เข้าใจความหมายของ Verb แต่ละรูป รวมทั้งหลักการใช้ Verb

ในแบบที่เข้าใจง่าย แล้วคุณจะรู้ว่า ทำไมเจ้าของภาษาจึงเลือกใช้ Verb นั้นๆ ในประโยคต่างๆ

 

รูปภาพ

     
 

สื่อภาพ สื่ออารมณ์ และสื่อความหมายของ Tenses ที่มีการใช้งานบ่อยๆ ด้วยหลักจินตภาพอัจฉริยะ เพื่อใช้ในการตีความ และเข้าถึงอารมณ์ ความรู้สึกของผู้พูดหรือผู้เขียน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     
 

เริ่มต้นฝึกการแต่งประโยคและวิเคราะห์ประโยคภาษาอังกฤษในรูปแบบประโยคบอกเล่า (Affirmative Sentence) และประโยคปฏิเสธ (Negative Sentence) ทั้งใน

ด้านการเขียนและการพูด เพื่อใช้ในการสื่อสารในสถานการณ์จริงได้อย่างถูกต้อง

 

รูปภาพ

     
 

เน้นการฝึกสร้างประโยคคำถามทุกประเภท รวมถึงเทคนิคการสร้างประโยคคำถาม ทั้งในแบบ Yes-No Question และ Wh-Question เพื่อใช้สื่อสารตามสถานการณ์จริง

ติดต่อสมัครเรียน  บีอีซี หัวหิน   0897423349

 

 

     

ค่ายภาษาอังกฤษ ไลอ้อนคิง บีอีซี หัวหิน

 

รูปภาพ

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา อายุระหว่าง 12 – 16 ปี โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการใช้ในชีวิตประจำวันและการสอบที่โรงเรียน รวมไปถึงการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับนักเรียนเพื่อเป็นการปูพื้นฐานที่ดีสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษในอนาคต

สิ่งที่นักเรียนจะได้รับจากการเรียนภาษาอังกฤษที่ บีอีซี เซ็นเตอร์ หัวหิน

 • พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว
 • มีความมั่นใจและเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นจากการทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆในห้องเรียน
 • มีผลการเรียนที่ดีขึ้นที่โรงเรียนจากความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เพิ่มขึ้น

ระยะเวลาของหลักสูตร

หลักสูตรนี้จะใช้เวลาเรียนทั้งหมด 140 ชั่วโมงต่อ 1 เทอม และมีคอร์สพิเศษในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน

เทอม A: พฤษภาคม – กันยายน

เทอม B: ตุลาคม – มีนาคม

ช่วงปิดเทอมภาคเรียนฤดูร้อน: มีนาคม – พฤษภาคม

 

รูปภาพ

วิธีการลงทะเบียนเรียน

 1. โทรศัพท์นัดหมายวัน เวลา เพื่อสอบวัดระดับหรือเข้าไปที่สถาบันและชำระค่าทดสอบวัดระดับ
 2. เข้าทดสอบวัดระดับทั้งข้อเขียน และสนทนาใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ 1 ชั่วโมง จากนั้นอาจารย์ผู้สอนจะแจ้งให้ทราบถึงระดับชั้นเรียนที่เหมาะสมตามระดับความสามารถและวัตถุประสงค์ในการเรียน
 3. อาจารย์แจ้งวัน เวลา และตารางเรียน และให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรเพิ่มเติม
 4. ลงทะเบียนและชำระค่าเรียนได้ทันทีหากมีที่ว่างในชั้นเรียนที่ต้องการ หรือ สำรองที่นั่งแล้วชำระเงินภายหลัง แต่หากชั้นเรียนดังกล่าวเต็ม คุณจะได้รับการติดต่อทันทีที่มีที่นั่งว่าง และสามารถเก็บผลสอบไว้ใช้ได้นาน 6 เดือนโดยไม่ต้องสอบใหม่
 5. ซื้อหนังสือแบบเรียนได้ที่ บีอีซี หัวหิน ในวันแรกของการเรียน และรับสิทธิ์สมัครสมาชิกศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Learning Lounge) ได้ฟรีตลอดระยะเวลาของการเรียน

การสอบวัดระดับ

 • ติดต่ออาจารย์ของเราเพื่อนัดวันและเวลาสอบวัดระดับ
 • มาถึง บีอีซี หัวหิน ก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที เพื่อลงทะเบียนและชำระค่าสอบวัดระดับ (ค่าสอบวัดระดับไม่สามารถขอคืนได้ในทุกกรณี)
 • ทำการสอบข้อเขียนเพื่อวัดทักษะไวยากรณ์และคำศัทพ์ โดยการสอบจะใช้เวลาทั้งหมด 40 นาที
 • ทำการสอบสัมภาษณ์กับอาจารย์ของเราเพื่อวัดทักษะการฟังและพูด ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 10 – 15 นาที
 • ภายหลังการสอบสัมภาษณ์ อาจารย์ของเราจะแจ้งผลการสอบและแนะนำคอร์สที่เหมาะสมกับระดับภาษาอังกฤษและความต้องการของคุณ
 • ลงทะเบียนเรียนคอร์สที่สนใจ

ติดต่อสมัครเรียน   0897423349

ค่ายภาษาอังกฤษลูกหมีน้อย บีอีซี หัวหิน

ค่ายภาษาอังกฤษลูกหมีน้อย บีอีซี หัวหิน

 
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 อายุระหว่าง 7 – 11 ปี โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยเพิ่มความสามารถของนักเรียนที่โรงเรียนและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทางภาษาอังกฤษที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

 

 
สถาบันภาษานานาชาติ บี อี ซี เซ็นเตอร์ หัวหิน

 

 •  

  สิ่งที่นักเรียนจะได้รับจากการเรียนภาษา

  อังกฤษที่สถาบันภาษานานาชาติ บี อี ซี 

  หัวหิน

 • พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในทุกๆด้าน
 • ปูพื้นฐานภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวสำหรับการศึกษาขั้นสูง
 • การเรียนรู้อย่างสนุกสนานผ่านกิจกรรมที่กระตุ้นการคิดอย่างสร้างสรรค์
 • บรรยากาศในห้องเรียนที่สนุกสนานและสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้

ระยะเวลาของหลักสูตร

หลักสูตรนี้จะใช้เวลาเรียนทั้งหมด 140 ชั่วโมงต่อ 1 เทอม และมีคอร์สพิเศษในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน
เทอม A: พฤษภาคม – กันยายน
เทอม B: ตุลาคม – มีนาคม
ช่วงปิดเทอมภาคเรียนฤดูร้อน: มีนาคม – พฤษภาคม
ติดต่อสมัครเรียน  0897423349

ค่ายภาษาอังกฤษลูกแมวเหมียว บีอีซี หัวหิน

หัวหินสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กชั้นอนุบาล

 
 
 
 
 


        สถาบันภาษานานาชาติ บีอีซี หัวหิน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 3 อายุระหว่าง 5 -6 ปี โดยมีจุดมุ่งหมายที่
จะปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ ทั้งในด้านการเรียนรู้ การใช้ภาษา และการสื่อสารผ่านการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน

 

สิ่งที่นักเรียนจะได้รับจากการเรียนภาษาอังกฤษที่  

                    BEC    CENTER HUAHIN

 • เรียนรู้การอ่าน เขียน และการออกเสียงโดยผ่านการสอนแบบ Jolly Phonics
 • ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนานโดยผ่านกิจกรรม เช่น การเล่นเกมส์ การร้องเพลง และการทายคำศัพท์
 • พัฒนาความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษผ่านการฟังนิทานหรือเรื่องเล่า
 • บรรยากาศในห้องเรียนที่สนุกสนานและสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้
 
 

ระยะเวลาของหลักสูตร

หลักสูตรนี้จะใช้เวลาเรียนทั้งหมด 144  ชั่วโมง  และมีคอร์สพิเศษในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน
เทอม A: มิถุนายน – ตุลาคม
เทอม B: พศจิกายน  – มีนาคม
ช่วงปิดเทอมภาคเรียนฤดูร้อน: มีนาคม – พฤษภาคม
 
ช่วง เทอม A  เรียนเฉพาะวันเสาร์   
ช่วงเทอม  B  เรียนเฉพาะวันเสาร์  
คอร์สปิดเทอมภาคฤดูร้อน มีนาคม – พฤษภาคม   
 

 

วิธีการลงทะเบียน

 1. โทรศัพท์นัดหมายวัน เวลา เพื่อสอบวัดระดับหรือเข้าไปที่สาขาใกล้บ้านและชำระค่า
 2. ทดสอบวัดระดับ
 3. เข้าทดสอบวัดระดับทั้งข้อเขียน และสนทนาใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ 1 ชั่วโมง จากนั้น
 4. อาจารย์ผู้สอนจะแจ้งให้ทราบถึงระดับชั้นเรียนที่เหมาะสมตามระดับความสามารถและ
 5. วัตถุประสงค์ในการเรียน
 6. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์แจ้งวัน เวลา และตารางเรียน และให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรเพิ่ม
 7. เติม
 8. ลงทะเบียนและชำระค่าเรียนได้ทันทีหากมีที่ว่างในชั้นเรียนที่ต้องการ หรือ สำรองที่นั่งแล้ว
 9. ชำระเงินภายหลัง แต่หากชั้นเรียนดังกล่าวเต็ม คุณจะได้รับการติดต่อทันทีที่มีที่นั่งว่าง และ
 10. สามารถเก็บผลสอบไว้ใช้ได้นาน 6 เดือนโดยไม่ต้องสอบใหม่
 11. ซื้อหนังสือแบบเรียนได้ที่ บีอีซี หัวหิน ในวันแรกของการเรียน และรับสิทธิ์สมัครสมาชิก
 12. ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Learning Lounge) ได้ฟรีตลอดระยะเวลาของการเรียน

 

 

 

การสอบวัดระดับ

 
 • ติดต่อสถาบันของเราเพื่อนัดวันและเวลาสอบวัดระดับ
 • มาถึง บี อี ซี หัวหิน ก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที เพื่อลงทะเบียนและชำระค่าสอบวัด
 • ระดับ (ค่าสอบวัดระดับไม่สามารถขอคืนได้ในทุกกรณี)
 • ทำการสอบข้อเขียนเพื่อวัดทักษะไวยากรณ์และคำศัทพ์ โดยการสอบจะใช้เวลาทั้งหมด 40 
 • นาที
 • ทำการสอบสัมภาษณ์กับอาจารย์ของเราเพื่อวัดทักษะการฟังและพูด ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 
 • 10 – 15 นาที
 • ภายหลังการสอบสัมภาษณ์ อาจารย์ของเราจะแจ้งผลการสอบและแนะนำคอร์สที่เหมาะสม
 • กับระดับภาษาอังกฤษและความต้องการของคุณ
 • ลงทะเบียนเรียนคอร์สที่สนใจ

ติดต่อสถาบันภาษานานาชาติ  บี อี ซี หัวหิน   
 
 
0897423349